Нашите услуги


НАШИТЕ УСЛУГИ

В областта на промишления монтаж предлагаме широк спектър дейности:

> Предоставяне на избрани специалисти
> Консултиране
> Набиране на персонал
> Управление на място

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

За да се гарантира високо качество на нашите работници, ние предлагаме на служителите си постоянно възможност да се квалифицират в нашата фирма. В момента се предлагат следните курсове:

> Езиков курс – немски, английски език
> Обучаване по заваряване
> Сертифициране по SCC
> Курс за оказване на първа помощ
> Курс за подемни платформи

НИЕ РАБОТИМ В СЛЕДНИТЕ БРАНШОВЕ:

> Изграждане на съоръжения, изграждане на тръбопроводи
> Стоманени конструкции
> Дървопреработваща промишленост
> Екологична техника
> Металургия
> Хранително-вкусова промишленост
> Производство на инертни материали
> Електротехник

И ПОЕМАМЕ ПОРЪЧКИ ЗА:

> Монтаж и демонтаж
> Ремонт и контрол
> Цялостни електро-монтажи
> Заваръчни работи